top of page

A CPTSD definíciója

Frissítve: jan. 3.

Judith Herman ajánlása mentén került kidolgozásra a CPTSD (komplex poszttraumás stressz zavar) új diagnózisa, másik nevén “katasztrófa következtében kialakuló személyiségváltozás” (Herman, 2011, 150. old.). A jelenlegi BNO-IV-be ez a diagnózis azonban a mai napig nem került bele. A komplex-PTSD ajánlott diagnosztikai kritériumai:


  1. A páciens élettörténetének valamely pontján hosszantartó - néhány hónaptól akár több évig terjedő - totalitárius hatalomnak való alávetettség. (...) Ide tartoznak továbbá a totalitárius szexuális vagy család-rendszerekben élők: a családon belüli erőszak, továbbá a gyermekkori fizikai és szexuális erőszak, (...) túlélői. (A könyv megírása óta napvilágot látott kutatás szerint a nem ismétlődő gyermekkori bántalmazás is okozhat CPTSD-t.)

  2. Az érzelemszabályozás módosulásai: perzisztens diszfória, krónikus öngyilkossági késztetések, önbántalmazás, robbanékony vagy rendkívül gátolt düh (váltakoznak), kényszeres vagy rendkívül gátolt szexualitás (váltakoznak).

  3. A tudat módosulásai: a traumatikus eseményekre vonatkozó amnézia vagy hiperamnézia (felfokozott emlékezés), átmeneti disszociatív epizódok, deperszonalizáció vagy derealizáció, az élmények újraélése akár poszttraumás stressz zavar emlékbetöréses tünetei, akár az élményről való kényszeres tépelődés formájában.

  4. Az önészlelés módosulásai: tehetetlenség vagy a kezdeményezőképesség lebénulása, szégyenérzés, bűntudat és önvád, tisztátalanság vagy megbélyegzettség érzése, másoktól való teljes különbözőség érzése (különlegesség érzése, kételkedés bárki megértésében, nem emberi identitás érzése).

  5. Az elkövető észlelésének módosulásai: az elkövetőhöz fűződő viszonyon való folyamatos tépelődés (így pl. a bosszúval való folyamatos foglalkozás), az elkövetőnek irreálisan tulajdonított totális hatalom, az elkövető idealizálása vagy az iránta érzett paradox hála, az elkövetővel való kapcsolat “különlegességének” vagy természetfölöttiségének érzése, az elkövető hiedelemrendszerének vagy érvelésének elfogadása.

  6. Az emberi kapcsolatok módosulásai: elszigetelődés és visszahúzódás, az intim kapcsolatok megszakadása, ismételt megmentőkeresés (az elszigetelődéssel és a visszahúzódással váltakozhat), állandósult bizalmatlanság, az önvédelem ismételt elmulasztása.

  7. A jelentés rendszerek módosulásai: az élethez lelkierőt nyújtó hit elveszítése, reménytelenség és kétségbeesés érzése.
9 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése
bottom of page